Ostrov Cres

( v oblasti Ostrov Krk)

Ostrov Cres leží ve vnějším pásu Kvarnerských ostrovů. Svou délkou se na Jadranu řadí na druhé místo za ostrovem Hvar.

Ostrov Cres

Pobřeží není moc členité, až na lokalitu Punta Križa. Sever ostrova Cres je hornatý, leží zde také nejvyšší vrchol ostrova, Gorice (648 m). Chráněný severozápad je vlhčí, pokrytý bukovými, dubovými a habrovými lesy. V jižní části, kde se lesy až na malé výjimky nezachovaly, jsou rozsáhlé pastviny. Cres nemá žádné povrchové vodní toky. Celý ostrov spolu ze sousedním Lošinjem je zásobován pitnou vodou z rozlehlého Vranského jezera. Toto přísně chráněné sladkovodní jezero o rozloze 5,8 km2 je pozoruhodným přírodním fenoménem: jeho hladina je 13 m nad mořem.

 

Foto na pozadí: Supetar v Chorvatsku.