Ostrov Krk

( v oblasti Ostrov Krk)

Ostrov Krk je největším jadranským ostrovem.

Část ostrova Krk

Ostrov Krk leží ve skupině Kvarnerských ostrovů, má rozlohu 405,78 km2 a spolu s ostrovem Cresem je největším jadranským ostrovem. V kulturním a duchovním vývoji celého Chorvatska má ostrov Krk mimořádný význam jako důležité středisko hlaholského písemnictví. Ostrov je mimořádně zajímavý i z etnografického hlediska: lidové zvyky a kroje, archaický čakavský dialekt, písně a popěvky, hra na místní lidové nástroje apod.

 

Foto na pozadí: Supetar v Chorvatsku.