Klášter Blaca

( v oblasti Ostrov Brač)

Klášter Blaca se nachází v jihovýchodní části chorvatského ostrova Brač mezi Milnou a Bolem.

Klášter Blaca

Klášter byl založen v polovině 16. století dvěma mnichy, kteří roku 1551 uprchli z pevniny před Turky na ostrov Brač, který byl spravován Benátskou republikou. Klášter postupně získal a obhospodařoval rozsáhlé pozemky, kde se pěstovala vinná réva a olivy a chovaly ovce. Největšího rozmachu klášter dosáhl v 18. a 19. století, kdy byl postupně přestavován. Na konci 19. století byly provedeny další stavební úpravy a interiér byl doplněn exkluzivním nábytkem. V klášteře byla také tiskárna a rozsáhlá knihovna s 11 tisíci svazky. Klášter je v současnosti muzeem, který chorvatská vláda v roce 2007 nominovala pro zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

 

Foto na pozadí: Supetar v Chorvatsku.