Centrum tkalcovských tradic v Prudniku

( v oblasti Opolský region)

Město tkalců a ševců“ - tak se před staletími nazýval Prudnik ve spojitosti s nejdůležitějšími řemesly, která byly doménou tehdejšího obyvatelstva.

Centrum tkalcovských tradic v Prudniku

K rozvoji tkalcovství došlo v 19. a 20. století, zvláště díky rodině Fränklových a Pinkusových, majitelům jedné z největších textilních továren v Evropě. Podniky této vlivné a zámožné rodiny v dobách své slávy zaměstnávaly několik tisíc pracovníků, továrníci byli známí nejen svým bohatstvím, ale také se zapsali do historie jako filantropové, mecenáši a bibliofilové. Úkolem nové instituce je udržovat a propagovat tradici textilního průmyslu trvající několik století prostřednictvím organizování tkalcovských workshopů, setkání a výstav, které by měly udržovat zanikající tradice. Činnost Centra tkalcovských tradic přesahuje rámec města, čehož jsou příkladem dílny v polsko-českém pohraničí, na nichž si mládež z Prudnika a českého Krnova pěstuje společné dědictví.

Bonusy při objednávce ubytování na tomto webu

 

Foto na pozadí: Supetar v Chorvatsku.