Vokova věž v Prudniku

( v oblasti Opolský region)

Tento monument se nachází kousek za polskými hranicemi a jedná se o jednu z nejstarších staveb tohoto typu v Polsku. Byla součástí středověkého hradu vybudovaného v 2. polovině 13. století českým šlechticem Vokem z Rožmberku.

Vokova věž v Prudniku

Věž se tyčí do výšky přes 20 m a uvnitř najdeme bývalou hladomornu a rozhlednu. Vokova věž je nejstarší památkou Prudniku. Zůstala po středověkém hradu, pod hradem bylo založeno město Prudnik. Uvnitř věže se nachází bývalá hladomorna, k níž vede kamenné schodiště, a vyhlídka. Vyhlídka Vám umožní obdivovat panorama města. S historií věže a informacemi o místech, které jsou viditelné z jejího vrcholu, se můžete seznámit na informačních tabulích.

 

Foto na pozadí: Supetar v Chorvatsku.