Přírodní rezervace Strunjan

( v oblasti Gorenjsko)

Přírodní rezervace Strunjan zahrnuje i přilehlé svahy zarostlé přirozenými lesními či křovinatými společenstvy a též pobřežní část moře.

Strunjan (Foto z Panoramio.com, autor: )

V sousedství malebného Piranu se nachází malé, ale roztahané městečko se spoustou přírodních zajímavostí, které chrání přírodní rezervace. V hustém porostu řas můžeme obdivovat mušle, mořské datle a kraby. Okolí laguny Měsíčního zálivu a Strunjanský útes tvoří přírodní rezervaci. Patří k ní i 200 metrů dlouhý pás okolního moře s podvodním trávníkem, v němž žijí četné ohrožené druhy (mořský koníček, korály, mořští ježci). Přírodovědně nejcennější je mys Ronek s výskytem některých endemických druhů rostlin (myrta, zvláštní jahodový keř) a potom Zátoka Svatého kříže (Zatek svatega Križa) mezi mysem Ronek a mysem Strunjan s neobyčejně bohatou mořskou faunou (mušle, mořské datli, krabi).

 

Foto na pozadí: Supetar v Chorvatsku.