Hrastovlje

( v oblasti Gorenjsko)

Kostel Nejsvětější Trojice, který je zapsán na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Hrastovlje (Foto z Panoramio.com, autor: )

Trojlodní románský kostelík ze 13.století a se sakristií z 19.století je obehnán obrannou zdí, která byla součástí opevnění proti tureckým nájezdům. Nejobdivovanější a nejvzácnější jsou fresky, které zdobí interiér kostela. Tuto bibli chudých (fresky byly určeny pro negramotné věřící) vytvořil malíř Janez z Kastavu roku 1490. Fresky zachycují výjevy ze Starého a Nového zákona. Např. stvoření světa, příběh Adama a Evy, Kaina a Abela, zvěstování Panně Marii, putování a klanění Tří králů, ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Na freskách jsou zobrazeny také apoštolové, světci a světice, alegorie 12 měsíců s typickými činnostmi pro daný měsíc a Tanec smrti (kostlivci odvádějí mrtvé, kteří si jsou ve smrti všichni rovni, ať už je to dítě, žebrák, kněz, kupec, voják, biskup, kardinál, král, císař, královna nebo bankéř – dvanáctý kostlivec v řadě drží seznam). Fresky byly objeveny až v roce 1949.

 

Foto na pozadí: Supetar v Chorvatsku.