Biokovo

( v oblasti Střední Dalmácie)

Biokovo je chráněnou krajinnou oblastí a nádherné mohutné pohoří, součást rozsáhlé dinárské horské soustavy, které se táhne nad Makarskou riviérou.

Biokovo

Největší výšky dosahuje toto pohoří horou Sveti Jure o nadmořské výšce 1762 m. K dalším výrazným vrcholům patří Sveti Ilija (1640 m), Vošac (1400 m), Šibenik (1314 m) a další. Pohoří Biokovo je protkáno poměrně značným počtem turistických pěších cest a stezek. V nejnižším pásmu rostou olivovníky, vinná réva, mandloně a jiné středomořské plodiny; ty jsou prostřídány borovými lesy, které ve vyšších pásmech přecházejí v jedlové a bukové porosty. V nejvyšším, alpinském pásmu vyniká mezi alpinskou květenou několik vzácných endemitů, mimo jiné chrpa biokovská, jestřábník biokovský a modroušek. Zajímavý je i zdejší tzv. cockpitský kras, vzácný krasový jev, při němž v desítkách závrtů nacházejících se jeden blízko druhého rostou krásné buky, které vzhledem k hustotě závrtů působí dojmem souvislého bukového lesa. Na Biokovu je i několik ledových jeskyň, z nichž alespoň jednu se geologové a speleologové snaží zpřístupnit návštěvníkům hor Biokova. V těchto jeskyních se jejich velkými vstupními otvory obrácenými k severu hromadí již po tisíce let v poměrně dlouhých zimách velké množství sněhu, které během roku střídavě taje a zase mrzne a mění se tak v kompaktní led.

 

Foto na pozadí: Supetar v Chorvatsku.