Opatský kostel v Zirc

( v oblasti Győr)

Barokní opatský kostel vybudovaný v 18. století.

Opatský kostel v Zirc

Mezi nejvýznamnější pamětihodnosti tohoto kostela patří oltářní obraz malíře Maulbertsche, fresky malované mistrem Wagenmeisterem a koncertní varhany.

 

Foto na pozadí: Supetar v Chorvatsku.