Pevnostní systém Komárom

( v oblasti Győr)

Celkem osm pevností nacházející se ve skvělé strategické poloze je jedinečnou historickou památkou, která kdysi patřila mezi největší a nejsilnější obranný systém v Evropě.

Pevnost Komárom

V době napoleonských válek zde František I. nalezl útočiště před francouzským panovníkem, který obsadil tehdejší Vídeň. František I. vynesl rozhodnutí, že Komárom se musí stát nejsilnějším vojenským pevnostním systémem v říši.

Více informací: madarsko.svetadily.cz

 

Foto na pozadí: Supetar v Chorvatsku.