Veszprém

( v oblasti Győr)

Tisíciletá historie, pulsující kulturní život a četné pamětihodnosti charakterizují věnné město královen.

Katedrála sv. Michaela

Jedna z dominant města, barokní věž Tüztorony, sloužila původně k vojenským účelům, později se stala místem pro pozorování případných požárů. Věžní hodiny v každou celou hodinu hrají verbuňk skladatele Antala Csermáka. Raně gotická kaple Gizelly, sousoší Svaté trojice, katedrála Svatého Michala a Arcibiskupský palác jsou dokladem důvěrného vztahu města k církvi a k bohaté historické minulosti.

Více informací: veszprem.hu

 

Foto na pozadí: Supetar v Chorvatsku.