Esztergom

( v oblasti Budapešť)

Středověký královský hrad, biskupský palác, nacházející se v Dunajském meandru.

Esztergom

Ve středověku byla Ostřihom jedním z nejvýznamnějších měst Uherska. V roce 1242 se Mongolským nájezdníkům podařilo dobýt pouze město. Hrad se dokázal ubránit. Od druhé poloviny 12. století byla Ostřihom sídlem křižáckého rytířského konventu. V roce 1543 město i hrad dobyli Turci a až v roce 1683 se Karlu Lotrinskému a Janu Sobieskému a jejich armádám podařilo Turky z města vypudit. V prostorách hradu stojí za návštěvu i Ostřihomská bazilika, která je třetím největším kostelem v Evropě. Rozprostírá se na ploše 5 660 m2 čímž je největší sakrální stavbou v Maďarsku a zároveň nejvyšší památkou země.

Více informací: gotravelaz.com

 

Foto na pozadí: Supetar v Chorvatsku.