Červené a Modré jezero

( v oblasti Baška Voda)

Jezera se nachází u obce Imotski a sou geomorfologickou a hydrografickou zvláštností.

Modré jezero

Červené jezero patří k nejpodivuhod­nějším krasovým jevům. Původně to bylo (stejně jako Modré jezero) podzemní jezero, které se zřícením stropů podzemních síní a chodeb stalo povrchovým. Je v obrovském závrtu, jehož stěny se téměř kolmo tyčí 200 m nad hladinu. Červenou barvu způsobuje oxid železa. Závrt je hluboký 480 m, hloubka vody je v průměru 300 m. Modré jezero je stejného původu, rovněž leží v závrtu, ve 200 m hlubokém trychtýři. Má oválný tvar, je 800 m dlouhé a 500 m široké. Hloubka vody kolísá od 20 do 90 m, podle síly přítoku. Jezero dokonce občas vysychá.

 

Foto na pozadí: Supetar v Chorvatsku.