Zámek Pazin

( v oblasti Istrie)

Zámek Pazin stojí na skále nad historickou částí města Pazin , v severozápadní části Chorvatska.

Zámek Pazin

Skála je 120 metrů vysoká a pod ní se nachází ponor Fojba, v němž mizí do podzemí Pazinský potok. Původně byl na skále postaven v 9. století hrad. Ten byl ve 13. až 16. století přestavěn na Zámek Pazin. Dnes je zdejší zámek symbolem města. Zámek Pazin býval obávaným vězením. Počátkem 19. století byla zbořena horní část čtyřbokého bastionu obráceného do města na úroveň pevnostní zdi. Dnes tu můžeme vidět čtyřkřídlý zámecký palác, hlubokou studnu na nádvoří, vysoké hradby a bastiony s ochozy. Zámek je nejlépe zachovalým v Istrii. V areálu zámku je umístěno Národopisné muzeum s expozicí archeologických nálezů. Jeho součástí je Muzeum zvonů se zvony z istrijských kostelů ze 14. až 20. století.

 

Foto na pozadí: Supetar v Chorvatsku.